С потвърждението на ПОРЪЧКАТА си, Вие като Клиент/Потребител приемате да заплатите и стойността на услугата за доставка заедно с дължимата сума за поръчаните продукти.

Преди финализиране на ПОРЪЧКАТА си е необходимо да маркирате, че сте запознат и приемате Общите условия на сайта за електронна търговия www.lilastylehouse.com. Това означава и че приемате да заплатите дължимата сума, която включва стойността на поръчаните продукти и стойността на куриерската доставка. Без отразяването на това съгласие, е невъзможно да се финализира ПОРЪЧКА и съответно да се стигне до нейното изпълнение.

Приемането на задължението за плащане на дължимата сума за ПОРЪЧКАТА от Ваша страна като Клиент/Потребител означава, че:

  • При плащания с наложен платеж, приложими само в рамките на Република България, се задължавате да заплатите на куриера, доставящ пратката с поръчаните продукти, сума, която включва стойността на ПОРЪЧКАТА Ви и стойността на услугата за нейната доставка, съгласно цените и сроковете за доставка, посочени в Общите условия.
  • При плащания по банков път с платежно нареждане се задължавате да заплатите с банков превод стойността на поръчаните продукти и стойността на услугата за доставката им.
  • При плащания с кредитна/дебитна карта се задължавате да маркирате, че сте запознат и съгласен да заплатите дължимата сума за ПОРЪЧКАТА си, която включва и стойността на услугата за нейната доставка заедно със стойността на поръчаните продукти. Без да е отразено това съгласие чрез маркиране, няма да бъде възможно да се осъществи плащане чрез Вашата кредитна/дебитна карта.

Обработката на ПОРЪЧКИ се извършва само ако плащанията по банков път и/или кредитни дебитни карти включват цялата стойност на поръчаните продукти и цялата стойност на услугата за доставка. При заплащане на частични суми, както и само на стойността на поръчаните продукти или само на стойността на доставката, www.lilastylehouse.com като търговец си запазва правото да откаже изпълнението на ПОРЪЧКАТА. В този случай сме задължени да върнем постъпилата сума в сметката на наредителя й в срок от 7 (седем) дни, отчитани от постъпването й в нашата сметка като удържим стойността на банковите разходи и такси, направени при приемане на плащането и за възстановяване на частичната сума.

Посочването на неверни или грешни данни за адреса на доставка и/или телефонния номер на лицето за контакти и приемане на пратката при доставката й от куриерската служба отменя отговорността на www.lilastylehouse.com за изпълнение на ПОРЪЧКАТА.

Клиентът/Потребителят декларира, че посочвайки адрес на доставка за пратката, съдържаща неговата ПОРЪЧКА, дава своето съгласие тя да бъде получена от трето лице, намиращо се на същия адрес.

 

1. Доставки в България

Пратките с поръчаните продукти, при които като адреси на доставка от Клиента/Потребителя са посочени такива, намиращи се в Република България, се извършват с избрана от търговеца www.lilastylehouse.com куриерска фирма СПИДИ. Не е възможно да се извършват доставки до пощенски кутии, посочени като адрес на доставка.

Всички доставки за България са безплатни.

Доставките са нормални (икономични), което означава, че пратката ви ще бъде доставена в рамките на два работни дни. За отдалечени населени места със сервизен график този период се удължава до деня на посещението на куриерската фирма.

Не се извършват доставки през уикенда и на официални празници.

За отдалечени населени места с графици за обслужване максималният срок за извършване на доставка е до 4 (четири) работни дни, отчетени от приключване обработката на ПОРЪЧКАТА. Конкретният срок за доставка зависи от зоната, където се намира посочения в ПОРЪЧКАТА адрес за доставка, и от графиците на куриера за изпълнение на доставки в тази зона.

След обработка пратката с поръчаните продукти се предава на куриерска фирма, за което Клиентът/Потребителят получава уведомление по имейл, съдържащо данни за датата на предаване на пратката и номера на нейната товарителница, заведен при използвания за извършване на доставката спедитор /куриер/, както и дължимата сума за плащане при доставка на пратката в условията на „наложен платеж“. С тази информация чрез уеб страницата или на телефона на куриерската служба може да се проследи в реално време движението на пратката за съответната поръчка и очакваната дата за нейната доставка.

При недоставяне на пратка по причина неверни или погрешно подадени данни за адрес и/или телефонен номер на получателя, подадени от Клиента/Потребителя, както и при неосигуряване на условия от страна на Клиента/Потребителя за приемане на пратката, съдържаща поръчаните продукти, пратката ще бъде върната на адреса на изпращача – търговеца www.lilastylehouse.com. В този случай разходите за доставка и за обратното й връщане са за сметка на Клиента/Потребителя и в зависимост от начина на плащане се прилага следното:

  • При плащане с банков превод и/или кредитна/дебитна карта в срок от 7 (седем) работни дни, отчетени от датата на обратно връщане на пратката на адреса на изпращача www.lilastylehouse.com, заплатената от Клиента/Потребителя сума се връща по сметката на наредителя й като се удържат разходите за доставка в двете посоки, както и банковите разходи и такси на търговеца за получаване на плащането за ПОРЪЧКАТА и за връщане на сумата обратно на наредителя й.
  • При плащане с наложен платеж разходите за доставка в двете посоки – изпращане и връщане на поръчаните продукти са дължими от Клиента/Потребителя срещу издадена фактура от страна на www.lilastylehouse.com.

При отказ от страна на Клиента/Потребителя за плащане на разходите за доставка в двете посоки на недоставена пратка по причина неверни или погрешно подадени данни за адрес и/или телефонен номер на нейния получател, както и при неосигуряване на условия за приемането й от страна на Клиента/Потребителя, и неприемане на описаните по-горе удръжки www.lilastylehouse.com има право да предприеме всички разрешени от закона действия за събиране на съответните дължими суми.

 

2. Доставки в рамките на Европейски съюз

Пратките с поръчаните продукти, при които като адреси на доставка от Клиента/Потребителя са посочени такива, намиращи се в границите на Европа и фигуриращи в ценовата листа по-долу, се извършват с избрана от търговеца www.lilastylehouse.com куриерска фирма SPEEDY. Сроковете за доставка до съответната дестинация са посочени в същата ценова листа за извършване на услугата.

Държава Цена за доставка до 0,5 кг. Цена за доставка до 5 кг. Цена за доставка до 10 кг. Срок на доставка
Румъния, Гърция 4,90 евро 7,90 евро 11,50 евро 3 работни дни
Германия 18,90 евро 19,90 евро 20,50 евро 4 работни дни
Австрия, Унгария 18,90 евро 19,90 евро 24,50 евро 4 работни дни
Полша, Словакия, Словения, Холандия, Чехия 26,90 евро 28,50 евро 31,50 евро 4 работни дни

Белгия, Дания, Италия, Люксембург, Франция, Хърватия

26,90 евро 28,50 евро 31,50 евро 5 работни дни
Великобритания 26,90 евро 28,50 евро 31,50 евро 6 работни дни
Латвия, Литва 38,50 евро 39,90 евро 43,90 евро 5 работни дни

Естония, Ирландия, Испания, Португалия, Финландия, Швеция

38,50 евро 39,90 евро 43,90 eвро 6 работни дни

Не е възможно да се извършват доставки до пощенски кутии, посочени като адрес на доставка.

Не се извършват доставки през уикенда и на официални празници.

След обработка пратката с поръчаните продукти се предава на куриерска фирма, за което Клиентът/Потребителят получава уведомление по имейл, съдържащо данни за датата на предаване на пратката и номера на нейната товарителница, заведен при използвания за извършване на доставката спедитор /куриер. С тази информация чрез уеб страницата или на телефона на куриерската служба може да се проследи движението на пратката за съответната поръчка и очакваната дата за нейната доставка.

При недоставяне на пратка по причина неверни или погрешно подадени данни за адрес и/или телефонен номер на получателя, подадени от Клиента/Потребителя, както и при неосигуряване на условия от страна на Клиента/Потребителя за приемане на пратката, съдържаща продуктите от ПОРЪЧКАТА, пратката ще бъде върната на адреса на изпращача – търговеца www.lilastylehouse.com, а той от своя страна ще върне на Клента/Потребителя заплатената сума за стойността на продуктите. В този случай разходите за доставка и за нейното обратно връщане са за сметка на Клиента/Потребителя. Те ще се удържат от заплатената от Клиента/Потребителя сума за ПОРЪЧКАТА и нейната доставка при нейното връщане заедно с банковите разходи и такси на търговеца www.lilastylehouse.com , направени за получаване на плащането от Клиента/Потребителя за ПОРЪЧКАТА и за връщане на остатъка от сумата обратно по сметката на наредителя й. Връщането на този остатък се извършва в срок от 7 (седем) работни дни, отчитано от обратна доставка на пратката на адреса на изпращача www.lilastylehouse.com от куриерската служба.

При отказ от страна на Клиента/Потребителя за плащане на разходите за доставка в двете посоки на недоставена пратка по причина неверни или погрешно подадени данни за адрес и/или телефонен номер на нейния получател, както и при неосигуряване на условия за приемането й от страна на Клиента/Потребителя, и неприемане на описаните по-горе удръжки www.lilastylehouse.com има право да предприеме всички разрешени от закона действия за събиране на съответните дължими суми.

 

3. Доставки извън Европейски съюз

Пратките с адреси на доставка, намиращи се извън границите на Европа или в държави, които не са включени в списъка на ценовата листа за доставки в Европейски съюз в точка 2 на глава ДОСТАВКИ, се извършват с куриерска фирма, избрана от търговеца www.lilastylehouse.com.

Предварителна информация за възможностите по отношение оптимизации между цената на услугата за извършване на доставката на избрани продукти и сроковете за доставка до съответната дестинация Клиентът/Потребителят ще получи по имейл. Необходимо е да избере и потвърди писмено на www.lilastylehouse.com по имейл приемливия вариант за условията на доставка, след което в отговор ще получи по имейл потвърждение на ПОРЪЧКАТА си и нейната обща стойност с включена цена за доставка, която е необходимо да заплати по банков път, както и необходимите данни за извършване на плащането по сметката на www.lilastylehouse.com.

След получаване на плащането www.lilastylehouse.com в срок от 1 (един) работен ден ще уведоми по имейл Клиента/Потребителя за полученото плащане на ПОРЪЧКАТА му и нейното изпълнение като посочи данни за датата на изпращане на пратката и номер на товарителница на избраната за извършване на доставката куриерска фирма, както и очаквания срок на доставка и възможностите за проследяване движението на пратката в реално време чрез куриерски уеб сайтове.

Не е възможно да се извършват доставки до пощенски кутии, посочени като адрес на доставка.

Не се извършват доставки през уикенда и на официални празници.

Клиентът/Потребителят носи отговорност за плащане на каквито и да са мита и митнически такси, данъци или други налози върху получените продукти от ПОРЪЧКАТА си. Дължимите такива суми не са включени в обявената цена на продуктите в сайта на www.lilastylehouse.com и те се извършват от Клиента/Потребителя и са за негова сметка.

Сайтът www.lilastylehouse.com от своя страна се ангажира да издаде необходимите документи, включително оригинална фактура, за безпрепятственото митническо освобождаване на пратката с ПОРЪЧКАТА.

При недоставяне на пратка по причина неверни или погрешно подадени данни за адрес и/или телефонен номер на получателя, подадени от Клиента/Потребителя, както и при неосигуряване на условия от страна на Клиента/Потребителя за приемане на пратката, съдържаща продуктите от ПОРЪЧКАТА, пратката ще бъде върната на адреса на изпращача – търговеца www.lilastylehouse.com, а той от своя страна ще върне на Клента/Потребителя заплатената сума за стойността на продуктите. В този случай разходите за доставка и за нейното обратно връщане са за сметка на Клиента/Потребителя. Те ще се удържат от заплатената от Клиента/Потребителя сума за ПОРЪЧКАТА и нейната доставка при нейното връщане заедно с банковите разходи и такси на търговеца www.lilastylehouse.com , направени за получаване на плащането от Клиента/Потребителя за ПОРЪЧКАТА и за връщане на остатъка от сумата обратно по сметката на наредителя й. Връщането на този остатък се извършва в срок от 7 (седем) работни дни, отчитано от обратната доставка на пратката на адреса на изпращача www.lilastylehouse.com от куриерската служба.

При отказ от страна на Клиента/Потребителя за плащане на разходите за доставка в двете посоки на недоставена пратка по причина неверни или погрешно подадени данни за адрес и/или телефонен номер на нейния получател, както и при неосигуряване на условия за приемането й от страна на Клиента/Потребителя, и неприемане на описаните по-горе удръжки www.lilastylehouse.com има право да предприеме всички разрешени от закона действия за събиране на съответните дължими суми.