Като Клиент/Потребител имате право да върнете продукти от изпълнена ПОРЪЧКА на сайта за електронна търговия www.lilastylehouse.com. Възможно е също така да направите замяна, стига да разполагаме с наличност от продукта, за който искате да размените закупения наш продукт.

За своето решение да върнете наш продукт не е необходимо да посочвате конкретна причина, но може да се възползвате от това си право си в срок от 7 (седем) работни дни, отчетени от датата на получаване на продуктите от ПОРЪЧКАТА.

Необходимо е да ни уведомите за решението си чрез електронно съобщение, изпратено на адрес style@lilastylehouse.com или като използвате формата за ЗАПИТВАНЕ в КОНТАКТИ от основното меню на уеб сайта. Тази форма, както и посочените в КОНТАКТИ: адрес, телефон, имейл, може да използвате за осъществяване на контакт с нас относно всякакви въпроси и сигнали, включително рекламационни.

В срок от 2 (два) работни дни ще получите по имейл конкретни инструкции, отнасящи се до процеса на връщане, замяна или рекламация и адреса, където трябва да изпратите обратно продуктите ни.

Възможностите за връщане и/или замяна са:

1. Връщане на продукти от изпълнена ПОРЪЧКА

Необходимо е да върнете продуктите на посочения от нас адрес като изпълните нашите инструкции, указани в имейла, изпратен Ви с тази цел.

Разходите за доставката на продуктите при връщането им е за Ваша сметка – на Клиента/Потребителя с избран от Вас начин на връщане.

Разходите за доставка на ПОРЪЧКАТА Ви не подлежат на връщане и остават за Ваша сметка – на Клиента/Потребителя.

Банковите и други разходи и такси, направени от www.lilastylehouse.com за получаване на плащането за ПОРЪЧКАТА Ви и за обслужване на нашето обратно плащане за връщане стойността на върнатите продукти, се удържат от стойността на върнатите продукти, подлежаща на връщане от страна на www.lilastylehouse.com.

Възстановяване на заплатената стойност за върнатите продукти след приспадане на дължимите удръжки, ще направим в срок от 7 (седем) работни дни, отчетени от датата на получаването им на посочения от нас адрес в имейла с инструкциите ни относно връщане на продуктите.

В случай, че сте направили плащането за тях с наложен платеж, ще възстановим стойността на върнатите продукти без разходите за доставката им, като направим банков превод по банкова сметка, посочена от Вас, като ще удържим разходите си за получаване на Вашето плащане, изплатени на куриерската служба и за извършване на нашето обратно плащане на сумата, подлежаща на връщане.

В другия случай – при Ваше плащане, направено с банков превод и/или кредитна/дебитна карта, по сметката на наредителя му ще възстановим стойността на върнатите продукти без разходите за доставката им като удържим банковите разходи и такси, заплатени от нас като търговец за приемане на Вашето плащане и за обслужване на нашето обратно плащане.

2. Връщане на продукти при отказ за приемане на ПОРЪЧКАТА

При отказ за приемане на продуктите от ПОРЪЧКАТА Ви или невъзможност да подсигурите условия, за да приемете продуктите от ПОРЪЧКАТА, която сте направили на сайта ни, се задължавате да заплатите на куриерската служба всички разноски за извършената доставка и за връщането на пратката обратно на адреса на изпращача в случай, че доставката се извършва при условията на „наложен платеж“.

В другия случай, при извършено от Вас плащане с банков превод и/или кредитна/дебитна карта ще възстановим в срок от 7 (седем) работни дни, отчетени от Вашия отказ или уведомление на куриерската служба за ненамерен получател на пратката с Вашата ПОРЪЧКА, заплатената стойност на продуктите от ПОРЪЧКАТА, като разходите за доставка и връщане обратно на адреса на изпращача, както и банковите разходи и всички такси, заплатени от нас като търговец за приемане на Вашето плащане и за обслужване на нашето обратно плащане, ще бъдат удържани от стойността на отказаните продукти.

Възстановяването на средствата за отказаните продукти може да стане с банков превод по сметката на наредителя, от която е направено плащането за ПОРЪЧКАТА или по банкова сметка, посочена писмено от Вас.

При отказ от Ваша страна за плащане на разходите за доставка и/или неприемане на описаните по-горе в т.1 и т.2 удръжки www.lilastylehouse.com има право да предприеме всички разрешени от закона действия за събиране на съответните дължими суми.

3. Замяна на продукти от изпълнена ПОРЪЧКА

Необходимо е да върнете продуктите, чиято замяна желаете, на посочения от нас адрес като спазите инструкциите, указани в имейла, който ще ви изпратим с тази цел в отговор на Вашето писмено уведомление, съдържащо искането Ви за замяна, изпратено на адрес style@lilastylehouse.com или като използвате формата за ЗАПИТВАНЕ в КОНТАКТИ от основното меню на уеб сайта.

Замяна може да бъде направена само при условие, че разполагаме с наличност от желания от Вас продукт и съответния размер, цвят, за което изрично сме потвърдили в нашия имейл, споменат по-горе в настоящата точка.

Възможна е и размяната с друг наличен наш продукт на същата или по-голяма стойност от първоначалната Ви покупка.

Разходите за връщане на продуктите, чиято замяна сте поискали, и тези за извършване на доставка на заменящите продукти, са за Ваша сметка. Стойността на доставката, с която връщате първоначалната си покупка, е необходимо да заплатите на куриерската служба, която сте избрали да извърши тази услуга. Стойността на разходите за доставка на заменящия продукт, заедно със сумата за доплащането му , ако сте избрали по-скъп продукт за замяна, е необходимо да заплатите по избран от вас начин, описан в глава НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ на настоящите ОУ.

При замяна на продукт са в сила приложимите клаузи на глава ПОРЪЧКИ от Общите условия за ползване на уеб сайта www.lilastylehouse.com.

4. Рекламации на продукти от изпълнена ПОРЪЧКА

Обект на рекламационни сигнали са продукти, при които се регистрира несъответствие с договорените чрез ПОРЪЧКАТА: вид и номер на артикула, цвят или десен, размер и/или установен фабричен дефект на материалите или изработката, както и всяко друго несъответствие на доставения продукт спрямо качеството и характеристиките на поръчания такъв посредством сключения Договор за поръчка и продажба между Клиента/Потребителя и www.lilastylehouse.com.

В този случай като Клиент/Потребител имате право да изискате от нас като търговец да приведем продукта в съответствие с Договора за поръчка и продажба.

Рекламационния сигнал трябва да изпратите на адрес style@lilastylehouse.com като опишете конкретната причина за рекламацията и посочите данни за идентификация на продукта – вид и номер на артикула от електронния магазин, размер, цвят или десен, номер на ПОРЪЧКА.

Становище по Вашата рекламация ще получите на имейл адреса, посочен в заявката за покупка на продукта и/или на имейл адрес, изрично упоменат в рекламационния Ви сигнал в срок от 7 (седем) работни дни, отчитано от датата на получаване на рекламирания продукт на посочен от нас адрес в имейла с инструкции за изпращане на продукта, който ще получите като отговор на предявената рекламация в срок от 2 (два) работни дни след нейното получаване.

Решението за основателност на рекламацията се взема от търговеца www.lilastylehouse.com след внимателен оглед на рекламирания продукт.

При основателна рекламация срокът за нейното удовлетворяване е 30 (тридесет) работни дни като за този период по наша преценка имаме право да предприемем едно от следните действия:

  • Да заменим продукта с нов, притежаващ необходимото качество и характеристики, съответстващи на Поръчката Ви;
  • Да поправим и/или отстраним дефекта, ако е възможно, така че продукта да придобие необходимото качество и характеристики, съответстващи на Поръчката Ви;
  • Да възстановим сумата, заплатена за рекламирания продукт, включително разходите за доставка, в случай, че не разполагаме с наличност на склад или в срок от 30 (тридесет) работни дни няма да успеем да доставим заменящ продукт с характеристики и качество, съответстващи на Поръчката Ви.

В случаите на основателна рекламация, разходите за доставка при връщане на рекламирания продукт и за заменяща доставка на нов или поправен продукт са за сметка на търговеца www.lilastylehouse.com.

За неоснователна рекламация се считат случаите, но не само, при които са налице следи от неправилно съхранение и/или употреба и/или поддръжка на продукта, както и от умишлено повреждане и/или опити за корекция и/или поправка. Такива могат да бъдат, без списъка да е пълен: разтягане или разкъсване на шевове поради малък размер; нарушаване на целостта вследствие на разрязване или разкъсване; промени в кройката или ушиването и свързани с тях извършени поправки; повреди, свързани с неспазване инструкциите за почистване; замърсявания от различни източници с изключение на фабрични дефекти на материалите, от които са изпълнени продуктите.

Отказ за отстраняване на дефект или поправка и неприемане на рекламация може да има и в случай на установяване на опити за поправки от страна на Клиента/Потребителя или от страна на трето лице.

При неоснователни рекламационни сигнали www.lilastylehouse.com има право да откаже замяна на рекламирания продукт или възстановяване на неговата цена или отстраняване на дефекта, за което ще бъдете уведомени в писмен вид ведно със становището ни относно причините за неприемане на рекламацията Ви.

Необходими условия за замяна, връщане или рекламация на върнатите при нас продукти:

  1. При връщането на продуктите при нас те трябва имат запазен търговски вид и да са с оригинални етикети и запазена оригинална опаковка.
  2. Комплектоващите аксесоари също подлежат на връщане ведно с върнатия продукт, ако са били включени в поръчания продукт.
  3. Продуктите не трябва да са ползвани, освен при еднократно пробване.
  4. Продуктите не трябва да са прани или почиствани по друг начин, както не трябва и да са гладени.
  5. Недопустими са: разкъсвания, разшивания или други нарушения в целостта на продуктите; надрасквания и наличие на петна от замърсявания по тях, с изключение на фабрични дефекти – обект на рекламации.

При изпращане на продукти за връщане, Клиентът/Потребителят се задължава да пази товарителницата/разписката на куриерската служба или пощенската станция, докато не получи наше уведомление за потвърждение получаването на върнатия продукт. В случай, че тези спедиторски документи не са запазени и изпратения за връщане продукт не пристигне на посочения наш адрес, www.lilastylehouse.com не носи отговорност за загубени или непристигнали пратки поради невъзможността да бъдат открити. Отговорността за тези продукти е изцяло на Клиента/Потребителя и тяхната стойност, включително и разходите за доставка, остава за негова сметка .

При случаи на замяна на продукти, включително и при удовлетворяване на рекламации, в съответствие с член 59 (1) от ЗЗП, когато е налице невъзможност за изпълнение на замяната поради временна липса на наличност на продукт, размер, цвят или десен поради изчакване на нова партида за производство, Клиентът/Потребителят ще бъде информиран по имейл и при възможност ще му бъдат предложени алтернативни артикули с качество и цена, съответстващи на липсващия продукт, подлежащ на замяна. Клиентът/Потребителят има правото да откаже такива доставки.